Kính mời chủ Bệnh viện, Phòng khám hoặc Nhà thuốc lựa chọn một trong các gói xác thực uy tín sau đây, tùy theo quy mô và danh tiếng của mình.

Xác thực (6 tháng)

3.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 6 tháng.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...

Xác thực (1 năm)

5.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 1 năm.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...

Xác thực (2 năm)

8.000.000 đ
 • Phí áp dụng: 1 địa điểm.
 • Thời hạn: 2 năm.
 • Biểu tượng xác thực tăng uy tín.
 • Hiển thị ở vị trí đầu khi khách hàng tìm kiếm.
 • Tùy ý đăng thông tin PR quảng cáo và chỉnh sửa thông tin, lĩnh vực...
Phổ biến

Lợi ích khi đăng ký địa điểm/dịch vụ tại DanhBaYTe.com?