Giới thiệu

Thông tin về Trạm y tế phường Long Hưng – thị xã Tân Châu tại Danh bạ Y tế Việt Nam.

Giờ làm việc
Đang mở

Thứ Hai
Mở cửa.
Thứ Ba
Mở cửa.
Thứ Tư
Mở cửa.
Thứ Năm
Mở cửa.
Thứ Sáu
Mở cửa.
Thứ Bảy
Mở cửa.
Chủ Nhật
Mở cửa.

Ảnh cơ sở y tế

Nhận xét cơ sở y tế

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Trạm y tế phường Long Hưng – thị xã Tân Châu”