Giới thiệu

Đây là bệnh viện đa khoa hạng I với quy mô 550 giường bệnh, trong đó có chuyên khoa đầu ngành là Nội khoa và Hồi sức cấp cứu của thành phố Hà Nội. Hiện nay bệnh viện có 40 khoa phòng, ban và Đơn nguyên, 900 CBVC (trong đó có 06 Tiến sĩ; 20 Bs CKII, 85 Thạc sỹ và BS CKI).

Giờ làm việc
Đang mở

Thứ Hai
Mở cửa.
Thứ Ba
Mở cửa.
Thứ Tư
Mở cửa.
Thứ Năm
Mở cửa.
Thứ Sáu
Mở cửa.
Thứ Bảy
Mở cửa.
Chủ Nhật
Mở cửa.

Ảnh địa điểm